• ۰ H-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
حسن احمدی زاده
دانشیار فلسفه تطبیقی
گروه ادیان و فلسفه، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه کاشان
Hasan Ahmadizade
University of Kashan

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

بروزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
تعداد بازدید پروفایل: ۲۰۴
 • ۲ مقالات نویسنده اول
 • ۱ مقالات نویسنده مسئول
 • ۰ مقالات بین‌المللی
 • ۰/۰۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۰ G-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۰ استنادات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۲ مقالات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
۰%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۰%
خوداستنادی
۰%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

خلاصه عملکرد پايان‌نامه‌ها مصوب

 • ۰ نویسنده
۱۳۸۳ ۱۴۰۳
 • ۲ استاد مشاور
۱۳۸۳ ۱۴۰۳
 • ۱۲ استاد راهنما
۱۳۸۳ ۱۴۰۳
 • ۱۴ کل پایان‌نامه‌ها
۱۳۸۳ ۱۴۰۳

زمينه‌هاي پژوهشي

روند مقالات Google Scholar

روند مقالات ISC

فهرست مقالات

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

فهرست طرح و پايان‌نامه مصوب

 • نمایش تا از کل مورد

کتب

 • نمایش ۱ تا ۳ از کل ۳ کتاب
انتشار شابک عنوان تصویر جلد ردیف
۱۴۰۰ ۹۷۸-۶۲۲۲۵۱۹۵۴-۲ اصول و ضوابط علم قرائات و علوم هفتگانه
حسن احمدی زاده
۱
۱۳۹۸ ۹۷۸-۶۰۰۵۳۳۴۹۹-۹ کانت و الهیات
حسن احمدی زاده
۲
۱۳۹۵ ۹۷۸-۶۰۰۱۲۱۷۴۴-۹ اصطلاحات کلیدی در فلسفه دین
حسن احمدی زاده
۳

نويسندگان همکار مقالات Scopus

 • وابستگی علمی همکاران مقالات:  
 • تعداد همکاران برتر:  
 • تمام صفحه
کلیک: بارگذاری گراف همکار
کلید کنترل + کلیک: باز کردن پروفایل همکار